Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl
Do zakresu zadań logopedy należy:

1. przeprowadzanie na początku każdego roku szkolnego badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
2. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,
3. kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę,
4. prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości
    w rozwoju mowy,
5. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci przy ścisłej współpracy z nauczycielami oraz rodzicami,
6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
7. wspieranie nauczycieli w pracy nad rozwijaniem komunikatywnej mowy dzieci,
8. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9. wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z przyczyn
Pokaż informacje o artykule