Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl

1. Pracownikami przedszkola są:
 
   1. dyrektor,
   2. nauczyciele,
   3. logopeda,
   4. pracownicy administracji i obsługi: kierownik
       gospodarczy, sekretarka, pomoc nauczyciela,
       woźne, dozorcy, kucharka, pomoce kuchenne.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
 
   1. jednakowego traktowania wszystkich dzieci
       i rodziców niezależnie od ich pochodzenia,
       stanu majątkowego, wyznania itp.,
   2. prezentowania kultury osobistej i taktu,
   3. przestrzegania praw dziecka

Pokaż informacje o artykule