Loading ....
Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 130 im. Marii Kownackiej w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Pawła Suzina 4
01-586 Warszawa
tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl
strona: p130.przedszkola.net.pl

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 
Sprawozdanie finansowe jednostki jest opublikowane na stronie DBFO Żoliborz

 

Pokaż informacje o artykule